Programy pre WIN 95 / 98 / NT / XP / Vista

Všetky tieto programy potrebujú pre svoju činnosť minimálne PC 486 odporúčam Pentium s operačným systémom WIN 9X a s cca 30 MB voľného miesta na pevnom disku pre program. Na PC musí byť nainštalovaný RUNTIME VISUAL FOXPRO .

Obsah

  Runtime VISUAL FOXPRO

  DOPR - evidencia dopravy

  Špedícia

  Personalistika

  UCT - Jednoduché účtovctvo vo VFP

  PENALE - Výpočet penále z dlžnej sumy vo VFP

 

 

Runtime VISUAL FOXPRO

Je prostredie (program) potrebné pre všetky programy vytvorené pre WIN 9X vo VISUAL FOXPRO. Ak ho nemáte nainštalované žiadny z nasledujúcich programov nebude funkčný. Môžete si ho zdarma nahrať – pošlem E-mailom. Má 7 častí po 1,4 MB. Môžete si ho vyžiadať na slavo@janek.sk . 

Naspäť hore

DOPR - Riadenie dopravy

Cena programu 100.-

Program slúži na vedenie evidencie dopravy.

Naspäť hore

Špedícia - evidencia špedičnej firmy

Cena programu 150.-

Program slúži na vedenie agendy špedičnej firmy. Je v ňom evidencia celovozových zásielok, kusových zásielok, fakturácia a vytvorenie dávky pre zaúčtovanie, štatistika výkonov .

Naspäť hore

Personalistika

Cena programu 100.-

Program slúži na vedenie personalistiky v SOU. Je v ňom evidencia pracovníkov, bývalých pracovníkov a vytvorenie dávky pre prenos údajov medzi počítačmi .

Naspäť hore

UCT - Jednoduché účtovníctvo vo VFP

Cena programu 100.-

Program slúži na vedenie jednoduchého účtovníctva pre malé firmy. Je v ňom peňažný denník, fakturácia, investičný majetok, sklad, evidencia pracovných ciest, jednoduchá evidencia miezd.

Naspäť hore

PENALE - Výpočet penálov z dlžnej sumy

Cena programu 50.-

Program slúži na vedenie výpočet penálov z dľžnej sumy a ročného úroku. Je v ňom evidencia o dľžnikovi a evidencia čiastočných úhrad.

Naspäť hore

Úvodná strana | Programy pre MS-DOS | Ponuka služieb